اولین همایش ملی روان شناسی مدرسه

سخن روز

برای بقا بايد استثنايی بود        


اعضای سایت
تصاویر کارخانه بعضی عبارات معمول درمورد ADHD
← بعضی عبارات معمول درمورد ADHD

 ADHD، نوع ترکیبی: رایج ترین نوع از این اختلال است. افراد مبتلا به این نوع از ADHD دارند عدم توجه، بیش فعالی و تکانشگری.

ADHD، نوع عمدتا بیش فعال-تکانشگر: در این نوع افراد مبتلا هر دو رفتار بیش فعال و تکانشی را نشان می دهند، اما آنها ممکن است به اندازه کافی علائمی از بی توجهی نشان ندهند که بتواند درگروه ترکیبی قرار گیرند

ADHD، عمدتا بی توجه نوع: افراد با این نوع عمدتا بی توجهی دارند اما نه رفتار بیش فعالی و یا تکانشگری. این نوع از ADHD قبلا به عنوان اختلال کمبود توجه (ADD) شناخته شده بود.

اختلال کمبود توجه بیش فعالی (ADHD)  : یک اختلال رشدی و رفتاری است. افرادی که ADHD دارند عدم توجه، حواس پرتی، بیش فعالی و تکانشگری. این علائم به دلیل ایجاد مشکلات در زندگی روزمره به اندازه کافی مهم هستند.

اختلال کمبود توجه (ADD) : این نام سابق  ADHD بود که عمدتا نوع بی توجه است. اصطلاح ADD دیگر استفاده می شود.

مصرف روی برای بهبود علائم اختلال بیش فعالی/کمبود توجه ADHD   علل اختلال بیش فعالی با کمبود توجه ADHD   (۲ از ۷)  عملکرد اجرایی Executive Function چیست؟   عملکرد اجرایی Executive Function چیست؟

دو عدد را با هم جمع کنید به اضافه